• Follow Us on:
  • Facebook Logo
  • Tweeter Logo
  • linkedin logo

Hindi Nepali Stories

Bid and Win Redmi Note10

Bid and Win Redmi Note10 (4/64)

👉👉यसको लागि प्रयोगकर्ताको बोलि (BID)अरुभन्दा कम र☝️ युनिक हुनुपर्दछ "Lowest Unique BID" भएमा, प्रयोगकर्ता Winner हुने छ।
 
✅होम पेजमा भएको "BID for WIN" अप्शनमा जानुहोस र त्यहाँ भएको BID अप्शनमा थिच्नुहोस र आफुले किन्न चाहेको सामान/सेवा लाई आफ्नो मुल्य तोकी BID गर्नुहोस ।
✅यहां तपाईं ले रु 1/- देखि BID गर्न सक्नुहुनेछ ।
✅यहां तपाईं को BID अरु प्रयोगकर्ताको BID संग मिल्न गएमा रद्द मानिने छ।
✅यहां सबै प्रयोगकर्ताले बोलेको BID मध्यमा जसको BID ☝️ unique हुन्छ, त्यो प्रयोगकर्ता Winer बन्ने छ।
Note: Minimum BID for the Auction will be 1 Rupees. BID with below 1 Rupees are not valid.
 
थप जानकारीको लागि यस लिंक लाई थिचेर खोलिएको पेजमा भएको सबै जानकारी सजिलो संग पढेर बुज्न सक्नुहुनेछ ।
http://www.yohoniads.com/AddDetails4/9/ghar-basi-online-paisa-kamaune-tarika

ad imagead image
ad imagead imagead imagead image ad imagead imagead imagead imagead image