• Follow Us on:
  • Facebook Logo
  • Tweeter Logo
  • linkedin logo

Ad Details

sofaset kathmandu no1 furniture factory in nepal

Buy New Sofa Sets at an Affordable Price in Kathmandu. Delivered all across Nepal.

𝐃𝐚𝐬𝐡𝐚𝐢𝐧 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫 !!! 𝐃𝐚𝐬𝐡𝐚𝐢𝐧 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫 !!! 𝐃𝐚𝐬𝐡𝐚𝐢𝐧 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫 !!!
आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित अत्यन्तै आकर्षक तथा बलियो साथै ग्राहकको चाहना र बजेट अनुसारका सोफाहरू दशैं विशेष छुटमा उपलब्ध छ।
हाम्रा सुविधाहरु :
✅तपाईले सोचे जस्तै डिजाईन, आकार ,रङमा सोफा बनाइन्छ।
✅ घर तथा अफिसको 𝐑𝐨𝐨𝐦 को 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 र नाप अनुसारको सोफा
तयार गरिन्छ।
✅ उच्चस्तरीय विदेशी डिजाइनका सोफाहरु पाइन्छ।
✅ सोफा,डाइनिंग टेबल ,बेड,दराज, अफिस फर्निचर सेट सुपथ
मुल्यमा पाइन्छ।
✅ हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्रीमा बनेको सोफाहरुलाई सुरक्षित तरिकाले
सिधै हजुरको घर वा अफिसमा डेलिभरी गरिन्छ।
✅ 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑𝐘!(काठमाडौँ ,ललितपुर ,भक्तपुर )!
✅ 𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎 देखि माथिको सोफामा 𝟏𝟎 वर्षको 𝐖𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐭𝐲 र 𝟑𝟎,𝟎𝟎𝟎 देखि तलको सोफामा 𝟓 वर्षको 𝐖𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐭𝐲
सम्पर्क: 𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫 & 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 𝐍𝐨. 𝟗𝟖𝟓𝟏𝟐𝟐𝟏𝟖𝟐𝟏 । 𝟗𝟖𝟔𝟔𝟑𝟓𝟐𝟎𝟔𝟕
𝐁𝐚𝐧𝐬𝐭𝐡𝐚𝐥𝐢, 𝐊𝐚𝐭𝐡𝐦𝐚𝐧𝐝𝐮

#𝐬𝐨𝐟𝐚𝐡𝐨𝐦𝐞𝐟𝐫𝐞𝐞𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 #𝐬𝐨𝐟𝐚𝐬𝐞𝐭𝐤𝐚𝐭𝐡𝐦𝐚𝐧𝐝𝐮 #𝐜𝐡𝐞𝐚𝐩𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞𝐬𝐨𝐟𝐚𝐬𝐞𝐭 #𝐰𝐡𝐨𝐥𝐞𝐬𝐚𝐥𝐞𝐬𝐨𝐟𝐚𝐬𝐞𝐭𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 #𝐬𝐨𝐟𝐚𝐬𝐞𝐭 #𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬𝐨𝐟𝐚𝐬𝐞𝐭 #𝐛𝐮𝐲𝐬𝐨𝐟𝐚𝐟𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 #𝐬𝐨𝐟𝐚𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 #𝐬𝐨𝐟𝐚 #𝐬𝐨𝐟𝐚𝐤𝐚𝐭𝐡𝐦𝐚𝐧𝐝𝐮

Write Your Comments

 

Click here for like This
 
ad imagead imagead imagead image ad imagead imagead imagead imagead image